junkers bosh Kraków neckar termet vaillant saunier buderus serwis wolf klimatyzacje

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności to zbiór zasad i informacji dotyczących pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania Twoich danych osobowych w przedsiębiorstwie Żur-Gaz. Prywatność i bezpieczeństwo danych naszych Klientów i Współpracowników są jednymi z naszych priorytetów. Jest dla nas ważne, by osoby korzystające z usług naszej firmy byli przekonani, że kontaktując się z nami, mogą na nas polegać, wiedząc, iż zachowujemy najwyższą staranność naszych działań, gwarantując by dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla których zostały nam udzielone oraz chronione przed nadużyciami.

Kim jesteśmy – Żur-Gaz jako Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej https://zur-gazserwis.pl oraz poczty elektronicznej jest Grzegorz Żurawski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Żurawski Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. „Żur-Gaz” z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Ignacego Daszyńskiego 48/4 (kod pocztowy 32-005), posiadający NIP: 8841576607.
W treści Polityki Prywatności zwany także „Żur-Gaz”.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych przez Żur-Gaz:

 1. Korzystając z naszej Strony Internetowej https://zur-gazserwis.pl pozostajesz anonimowy do chwili, kiedy sam nie zdecydujesz inaczej, np. poprzez kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź telefonicznie, bądź w inny sposób przekazując nam swoje dane.
 2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz, w zakresie w jakim Żur-Gaz świadczy na Twoją rzecz usługi, także z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 ze zm.).
 3. Swoje dane osobowe przekazujesz nam w pełni dobrowolnie.
 4. Informujemy, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej bądź usług oferowanych przez Żur-Gaz, może wiązać się z koniecznością przekazania przez Ciebie danych identyfikujących i kontaktowych, np. imienia i nazwiska w celu rezerwacji usługi bądź zamówienia, kiedy kontaktujecie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Żur-Gaz jedynie do realizacji celu, dla którego je zgromadziliśmy, i tak:

 1. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza na Stronie Internetowej bądź mailowo lub telefonicznie – w takim przypadku przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji Twojego zapytania oraz udzielenia odpowiedzi – co do zasady w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę, jeśli sam kontakt i treść Twojej informacji dostatecznie będzie wskazywać przyzwolenie na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. Jeśli rezerwujesz usługę serwisową lub zakupu urządzenia, zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi lub sprzedaż towaru, przetwarzamy Twoje dane w zakresie niezbędnym do jej wykonania, a także w związku z koniecznością spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości) - (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO).
 3. Jeśli kontaktujesz się z nami w sprawie zatrudnienia, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przetwarzamy Twoje dane określone w art. 22¹ kodeksu pracy, takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsca zamieszkania, adrese do korespondencji, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia na podstawie działań niezbędnych przed zawarciem umowy - (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast wszelkie inne Twoje dane przekazane nam w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach - przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody - (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Jeśli odwiedzasz nasze Biuro chronione systemem monitoringu – por. oznaczenia na Budynku i wejściu do Biura – przetwarzamy Twoje dane w celu zapewnienia jakości świadczonych usług, bezpieczeństwa Klientów i Pracowników w oparciu o prawnie uzasadniony interes Żur-Gaz (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane zbierane automatycznie (cookies).

 1. Korzystanie ze strony https://zur-gazserwis.pl powoduje automatycznie zbieranie danych dotyczących odwiedzających naszą Stronę Internetową, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 2. Dane te mogą być zbierane przez systemy Żur-Gaz i Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to pliki wysyłane do Twojego urządzenia podczas przeglądania naszej Strony Internetowej, służą one do podnoszenia jakości usług, poprawiania wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych treści, tworzeniu statystyk oglądalności, śledzeniu Twoich preferencji.
 3. W ramach Strony Internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających autoryzacji;
  2. „zabezpieczające” pliki cookies np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Dane te przetwarzane są wyłącznie przez Żur-Gaz i przez naszych zaufanych partnerów (Google Inc. oraz partnerów, którym Żur-Gaz powierzył działania wiązane z marketingiem).
 5. Przetwarzanie w powyższy sposób opiera się na udzielonej przez Ciebie zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO i trwa do czasu jej cofnięcia. O plikach cookies informowany jesteś przy pierwszym kontakcie z naszą Stroną Internetową.
 6. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu.
 7. W każdym czasie możesz nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu.
 8. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokada plików cookies) możesz wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces blokowania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Ciebie przeglądarki oraz urządzenia.
 9. Jeśli chcesz usunąć dotychczasowe pliki cookies powinieneś wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Państwa przeglądarki.
 10. Żur-Gaz uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jej opcji.

Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do czasu istnienia podstawy dla takiego przetwarzania, co oznacza, że:

 1. w przypadku udzielonej przez Ciebie zgody przetwarzanie trwa do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych podjętych przez Ciebie działań ograniczających tę zgodę;
 2. w przypadku niezbędności danych do zawarcia i/lub wykonania umowy, przetwarzamy Twoje dane przez czas jej realizacji oraz, w niezbędnym zakresie, do chwili upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (3 lata lub 6 lat);
 3. w celach podatkowych i rachunkowych przewarzanie danych trwa przez czas oraz w zakresie wymaganymi obowiązującymi przepisami, co do zasady w okresie 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, począwszy od dnia w którym miejsce miało zdarzenie rodzące obowiązek podatkowy.
 4. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Żur-Gaz, przetwarzanie trwa do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu;

Twoje uprawnienia i warunki przetwarzanie danych osobowych w Żur-Gaz

 1. Żur-Gaz dba o bezpieczeństwo Twoich danych, podejmując kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
 2. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania – co możesz wykonać poprzez kontakt z Żur-Gaz, a dalej również masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak też prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim skorzystanie z tych praw nie narusza obowiązków prawnych spoczywających na Żur-Gaz – w celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami:
  1. listownie na adres Administratora;
  2. przez e-mail: biuro@zur-gazserwis.pl
  Twój wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy Twoje żądanie, tj. w szczególność adresata wniosku i z którego uprawnienia z opisanych powyżej chciałbyś skorzystać. Jeżeli nie będziemy w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o otrzymane zgłoszenie, jeśli będzie to możliwe zwrócimy się do Ciebie o dodatkowe informacje. Odpowiedź na Twoje zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedzi udzielimy w formie pisemnej, chyba że złożysz wniosek drogą mailową bądź poprosisz nasz o przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej, wówczas wiadomość prześlemy na wskazany przez Ciebie adres mailowy.
 3. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
 4. Zapewniamy Cię, że Twoje dane nie podlegają profilowaniu, jak też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie przesyłamy ich do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Żur-Gaz, a ich odbiorcami mogą być podmioty będące jego podwykonawcami w zakresie usług teleinformatycznych, usług internetowych, usług księgowych i prawnych, jednakże tylko na podstawie umowy i według poleceń Żur-Gaz. W pozostałych przypadkach udostępnienie Twoich danych osobowych nastąpić może wyłącznie w razie, gdy taki obowiązek na Żur-Gaz wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 2. Polityka Prywatności może być bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 3. Żur-Gaz zastrzega prawo do zmiany poszczególnych postanowień Polityki Prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym użytkownika. Przed skorzystaniem z naszej oferty zapoznaj się z aktualną wersją Polityki Prywatności dostępną na stronie https://zur-gazserwis.pl/polityka_prywatnosci/.